Ressursgruppe for pedagoger i private danse- og ballettskoler er opprettet!

NoDa har lenge ønsket å opprette en ressursgruppe for pedagoger i private danse- og ballettskoler. Målsetningen er å ruste pedagogene ved å tilby kurs i arbeidsliv – rettigheter og plikter, få i gang et forum for faglig diskusjon og inspirasjon, samarbeid og utvikling, og skape samhold i miljøet. 

Fra tidligere har vi et velfungerende samarbeid med skoleeiere som også er pedagoger, der 40 skoler er med. (Oversikt over hvem som sitter i denne ressursgruppen finnes her). NoDa har i samarbeid med Skoleforumet utarbeidet Årsverkmodellene. Skoleeierne gjør nå en gjennomgang av minstesatsene, ansiennitetsberegningen, mm. Og det er derfor viktig at pedagogene kommer med innspill fra sin side.

Vil du bidra?

Pr. i dag består ressursgruppen av Trine Allum Rønstad, Line Fredriksdatter og Hanne Karoline Stellander Fosland. Gruppen ønsker å speile forskjellene i feltet, både frilansere og fast ansatte pedagoger og representere flere kanter av landet. Administrasjonen i NoDa ser frem til det videre samarbeidet. Vil du delta i gruppen, eller komme med innspill – ta kontakt!

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.