Nes og Flå kulturskole søker dansepedagog

Nes og Flå kulturskole søker dansepedagog i inntil 85% fast stilling fra 01.08.2014.

Nes kommune ligger i Hallingdal, Buskerud, ca. 18 mil fra Oslo. Regionen har gode oppvekstvilkår, unike muligheter for friluftsliv og et attraktivt kulturtilbud. Det er gode buss- og togforbindelser til Oslo/Drammen. Kulturskolen er interkommunal med ca. 230 elever, inkludert tilbud i nabokommunen Flå. Mer om kommunene og kulturskolen på www.nes-bu.kommune.no.

Vi søker allsidig danselærer som kan undervise klassisk ballett/jazzdans/moderne dans på alle nivåer. Det er mulig å søke deler av stillingen. Aktuelle undervisningssteder er Nesbyen, Flå og Gol.

Søkere bør ha relevant pedagogisk utdanning på høyskolenivå og pedagogisk erfaring. Annen relevant kompetanse vil også bli vurdert. Personlig egnethet, evne til å jobbe selvstendig og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt. Samarbeid med grunnskolen og fritidskulturlivet kan være aktuelt. Søkere bør disponere bil. Søkere vil bli innkalt til intervju. Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende avtaleverk. Det tas forbehold om endelig godkjenning.

Søknad med vedlegg sendes til:
Nes kommune, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen

Merk: Søknadspapirer blir ikke returnert.

Mer informasjon om stillingen hos avdelingsleder Arild Rønsen;
tlf. 901 55 173, e-post: arild.ronsen@nes-bu.kommune.no

Søknadsfrist er 1. juni.

This entry was posted in Stillingsutlysning. Bookmark the permalink.