Åpen invitasjon til Seminarium#3

Seminarium#3 finner sted under Oktoberdans i Bergen (16.-18.10.2014) med tema Endring og bevegelse – politikk og dans. 

Med fokus på “endring og bevegelse – politikk og dans” spør Dansedyrkerne om politikk forstås som en arena for maktutøvelse, det å treffe valg og avgjørelser, finne fram til løsninger og representere disse for andre – er dans da også uløselig knyttet til politikk? Blir våre kropper og bevegelser politiske ytringer? Hvordan virker vi som dansekunstnere gjennom våre valg? Er vi med på å videreføre tradisjoner eller fastholde undertrykkende kroppsregimer og produksjonsvilkår, eller er vi i bevegelse?

Dansedyrkerne inviterer deg til å dele dine endringsprosesser, refleksjoner og bevegelser. Les mer under Aktuelt på www.seminarium.no.

Du er som danse-/scenekunstner invitert til å sende inn forslag til presentasjon bygd på egne kunstneriske erfaringer knyttet til temaet Endring og bevegelse – politikk og dans. Presentasjonen skal ha et scenisk uttrykk eller form og en varighet på maks 30 min. som vil etterfølges av en samtale og diskusjon (15 min.).

I forslaget til presentasjonen skal det skisseres hvordan et konkret eksempel fra egen scenekunst eller kunstnerisk praksis vil brukes scenisk til å synliggjøre utfordringer eller erfaringer knyttet til temaet. Eksemplet kan vises “live” eller på lerret på USF Verftet i Visningsrommet USF eller på Cinemateket USF under Oktoberdans 2014. Opplysninger om tekniske behov og spørsmål inkluderes i forslaget.

Forslag til presentasjon, maks ½ A4-side, sendes til prosjekt- og kunstnerisk ansvarlig, Sidsel Pape på e-post: sidsel.pape@gmail.com innen 1. juni 2014. Spørsmål rettes også til Pape.

Målet med Seminarium er kunst- og kunnskapsutvikling i en form som spiller på en akademisk konferansemal, men på scenekunstens premisser. Seminaret holdes på norsk.

Seminarium#3 er arrangert av Dansedyrkerne ved Sidsel Pape, Snelle Hall, Per Roar og Kristine Karåla Øren i samarbeid med BIT/Teatergarasjen/Oktoberdans og Universitetet i Bergen (UiB).

Seminarium er støttet av Norsk Kulturfond, Fond for lyd og bilde, Fond for Utøvende Kunstnere, Danseinformasjonen og Norske Dansekunstneres Vederlagsfond.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.