Skien videregående skole søker dansepedagog

Fast stilling inntil 100% fra 1. august 2014. Søknadsfrist: 8. mai.

Ansettelse foretas under forutsetning av at skoletilbudet starter opp.
Vi tar forbehold om endringer av stillingsstørrelser og fagområder.

Skien videregående skole er Telemarks største med over 1200 elever og 180 ansatte. Skolen har 190 års historie i Skien, med bl.a. latinskole, handelsskole, handelsgymnas og har de senere årene hatt en aktivt miljø med høyt nivå innen musikk, dans og drama. Vi driver i dag på to avdelinger i Skien sentrum, men fylkestinget har vedtatt bygging av ny Skien vgs på Klosterøya med 
innflytting 2018. Se www.skien.vgs.no.

Fra 1. august 2014 er det ledig en fast stilling inntil 100% ved Skien videregående skole – Programfagsområdet Musikk, dans, drama; retning dans.

Den vi søker vil undervise i et bredt spekter av disipliner på linja, men bakgrunn for undervisning i kreative fordypningsfag og “Dans i perspektiv” vil spesielt bli lagt vekt på. Videre vil den vi søker også undervise sceniske dansefag og muligens treningsfag som “Ergonomi og bevegelse”.

Kvalifikasjoner:
Vi ønsker oss en dyktig, kreativ og selvstendig dansepedagog, med solide kunnskaper. Vedkommende må være løsningsorientert og entusiastisk. Den som tilsettes vil delta i prosjekter, forberedelser og gjennomføring av forestillinger, tverrfaglige prosjekter og i skolens øvrige utviklingsarbeid.

Det er et ønske at den vi ansetter har eller er villig til å ta sertifikat for minibuss.
Skolens pedagogiske plattform og skolens satsingsområder vil være styrende for innholdet i arbeidet med elevene.
Vi ønsker at søkere som innkalles til intervju gjennomfører en prøvetime med elever.

Annet:
Vilkår for stillingen følger av lov og avtaler som gjelder til enhver tid. Kopi av vitnemål og attester leveres i forbindelse med intervjuet. Den som blir tilsatt må fremlegge politiattest jfr.opplæringslovens § 10-9. Dersom det ikke melder seg søkere med nødvendig formelle kvalifikasjoner for fast tilsetting, kan det bli aktuelt med tidsavgrenset tilsetting. Søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønske ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette (Offentleglova § 25).

Slik søker du:
Vi anbefaler å ha skrevet søknadsteksten i et tekstbehandlingssystem før du starter søkeprosessen. Da kan du lime (kopiere) inn teksten i søknaden. Når du begynner å registrere søknaden må du ferdigstille, det er ikke mulig å mellomlagre søknaden.

Velg “Søk på stilling” og gjennomfør de 5 hovedpunktene før du sender søknaden ved hjelp av det siste punktet.

Hvis du har huket av for at du vil ha dokumenter og annen kommunikasjon tilsendt elektronisk, vil du få en epost med kvittering om at søknaden er mottatt.

Fullstendig utlysningstekst og søknadsprosedyre finner du her.

Kontakt:
Studierektor Torgeir Berstad, e-post:
torgeir.berstad@t-fk.no, tlf. 35 91 80 04 / 918 95 937
Avdelingsleder dans og drama Anne Herlofsen, e-post:
anne.herlofsen@t-fk.no, tlf. 35 91 80 25 / 
913 27 028

www.telemark.no

This entry was posted in Stillingsutlysning. Bookmark the permalink.