Dansepedagog – Kulturskolen, Stavanger kommune

Stavangerregionen er Norges tredje største byregion med 300.000 innbyggere. Byen byr på et variert kulturliv, regionen byr på flotte og varierte naturopplevelser. Stavanger kommune har ca 9000 ansatte og tilbyr interessante, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innen en rekke områder. Videre tilbyr vi gode pensjons- og forsikringsordninger, et godt arbeidsmiljø og attraktive velferdsordninger. Vi ønsker mangfold i kommunen og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk tilhørighet.

Vi ønsker flere i hele stillinger, og ber deg som ønsker dette ta kontakt selv om vi har lyst ut deltidsstillinger.

Konfidensiell behandling av søker vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Stavanger kommune har prøvetid på 6 måneder. Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting av alle som skal yte tjenester til barn eller til personer med utviklingshemming

Stavanger kulturskole har over 600 elevplasser på dans, og tilbyr undervisning innen ballett, jazzdans, moderne/samtidsdans og hip-hop. Vi har undervisning for barn fra 4 år til voksne. Flere av undervisningstilbudene tilbys på ulike nivåer fra nybegynner til høyere nivå. Skolen tilbyr også talentutvikling innen dans i form av lørdagsskole for 7.-9. klasse og ungdomskompani fra 10. klasse til 18 år. En vil få mulighet til å jobbe i team med andre dansepedagoger.

Vikariatene som lyses ut er danseundervisning for barn og unge innen ulike dansetilbud; jazzdans og ballett på ulike nivåer og ulike aldersgrupper, barneballett og barnedans og hip-hop. Det kan også bli mulighet for å undervise i skolens talentutvikling for unge dansere.

Det vil totalt være inntil 150% ledig vikariater for skoleåret 14/15

Arbeidsoppgaver:
Undervise barn og unge i ulike dansetilbud, samt delta i prosjekter og forestillinger, som igjen innebærer koreografiarbeid. Ukentlig undervisning gjennomføres i kulturskolens egen danseavdeling hvor skolen disponerer tre dansesaler.

Kvalifikasjoner:
Relevant utdanning fra høgskole eller universitet.

Personlige egenskaper:
Evne og vilje til å bygge gode relasjoner, og kunne jobbe i team. Evne til å kommunisere med, se og bry seg om barn og voksne. Evne til å lytte og se løsninger. Må kunne jobbe selvstendig.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Stavanger kulturskole kan tilby et koselig og hyggelig arbeidsmiljø med høy trivselsfaktor og hyggelige kollegaer og elever. Stavanger kulturskole har et miljø som er preget av positivitet og entusiasme.

Lønn og stillingskode etter gjeldende tariffavtale.

Startdato for ansettelse/vikariat/engasjement: 01.08.2014
Sluttdato for ansettelse/vikariat/engasjement: 31.07.2015

Kontaktinfo:
Camilla Nordhagen, tlf. 51 50 88 40
Hans Willoch Bræin, tlf. 51 50 88 41

Søknadsfrist er 5. mai.

Stillingsutslysning og digital søknadskjema finner du her.

This entry was posted in Stillingsutlysning. Bookmark the permalink.