PRM: Norske Dansekunstneres stipendmottakere 2014

Norske Dansekunstnere (NoDa) deler hvert år ut fire stipender til henholdsvis en danser, en koreograf, en pedagog og ett prosjektstipend for dansefilm/videoproduksjon. Hvert av stipendene er på 30 000 kr. og er finansiert av Norske Dansekunstneres Vederlagsfond. Under NoDas generalforsamling 2014, avholdt i Oslo lørdag 5. april, hadde stipendkomitéen gleden av å kunngjøre årets stipendmottakere, som ble delt ut av Norske Dansekunstneres nestleder Halldís Ólafsdóttir.

NoDa gratulerer Lise Eger, Erikk McKenzie (Siv K. Bøyum tok imot tildelelsen på kandidatens vegne), Kjersti Evensen og Jens Jeffry Trinidad. Stipendkomitéen hadde følgende begrunnelser:


Dansestipend –
Jens Jeffry Trinidad

Dansestipendet går i år til Jens Jeffry Trinidad, en person med en helt egen og unik sans for bevegelse og musikalitet. Med total rytmisk og fysisk tilstedeværelse utfører denne danseren sitt material og arbeid fremragende. Tydelig fokusert, sterk og genuin i sitt bevegelsesmaterial har vi sett årets kandidat ikke bare i musikaler, crew battles, hiphop forestillinger, shows eller tv-produksjoner, men også i større samtidsdansverk og arbeid – noe som viser hans utrolige og interessante spennvidde som utøvende dansekunstner. Etablert, men fortsatt i frodig utvikling som kunstner er det er sann glede å tildele årets dansestipend til Jens Jeffry Trinidad.
NoDa gratulerer!


Koreografstipend
– Erikk McKenzie
(Siv K. Bøyum tok imot tildelelsen på kandidatens vegne)

Årets koreografstipend går til Erikk McKenzie, som gjennom sitt forholdsvis unge koreografiske kunstnerskap enkelt kan defineres som en erfaren multikunstner. Ubeskjedent veksler årets mottaker mellom teater og fysisk performance hvor musikk, bevegelse, tekst og video integreres i et tydelig, sammensatt koreografisk språk og uttrykk. Med humor, satire, alvor og lek skaper denne koreografen et annerledes scenisk uttrykk som baseres på en grundig forskning av kunstnerisk tematikk. Årets mottaker av koreografstipendet utfyller en spennende kunstneriske rolle og profil i det frie feltet. Det er med stor glede vi tildeler NoDas koreografstipend til Erikk McKenzie, som sier han tenker å bruke stipendet på å videreutvikle scenekunstprosjektet ”Stemmebånd”.
NoDa gratulerer!


Pedagogstipend –
Kjersti Evensen

Årets pedagogstipend tildeles med stor glede Kjersti Evensen! Årets mottaker av NoDas pedagogstipend innehar en imponerende danse- og pedagogisk aktivitet. I over 30 år har Evensen med sitt sprudlende humør og rytmisk sans ikke bare gledet det norske publikum, men vært en særdeles viktig bidragsyter og inspirasjonskilde til å bygge opp og ivareta et helt dansefelts kultur. Vi snakker her om en persons dedikerte undervisning i og drift av skolen Tickle Toes, Europas største i denne sjangeren. Det dreier seg om musikaler, old time, broadway style, Fred Astaire og Gene Kelly, om Mr. Bojangles og fengende rytmer fra sko og jern som kan ta pusten fra enhver tilskuer.
NoDa gratulerer!


Filmstipend
– Lise Eger

Årets tildeling av NoDas filmstipend går til en kunstner som kan bekjenne seg med over førti verk i inn- og utland. Opprinnelig fra Fredrikstad gikk hun i lære hos Randi Frønsdal før hun tok det store stedet ut i verden og etablerte seg som en av det norske frie feltets viktige samtidskoreografer. Gjennom sitt imponerende, årelange og solide arbeid i bl.a. Collage Dansekompani og som kunstnerisk leder for Imago Danseteater har årets kandidat mottatt en rekke utmerkede anerkjennelser hvor Dansekritikerprisen og Oslo Bys Kulturstipend er blant de gjeveste. NoDas filmstipend skal brukes for å arbeide med og fullføre det Stipendkomiteen opplever som et spennende og helstøpt filmprosjekt. Med stor glede og stolthet tildeles årets filmstipend samtidskoreograf Lise Eger.
NoDa gratulerer!

 
Om Norske Dansekunstneres stipend:
Alle stipendene tildeles dansekunstnere. Stipendmottaker må arbeide profesjonelt med scenisk dans og hovedsakelig bo og virke i Norge. Søknaden behandles av Norske Dansekunstneres stipendkomité og stipendene finansieres av Norske Dansekunstneres Vederlagsfond. Kandidater kan søke stipendet selv eller foreslås av andre. Digitalt søknadsskjema benyttes. Søknadsfrist er 1. desember hvert år.

For mer informasjon om Norske Dansekunstneres stipend og stipendmottakerne 2014, kontakt forbundsleder Peder Horgen;
tlf. 975 30 197 / noda@noda.no

PRM – Norske Dansekunstneres stipendmottakere 2014

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.