THORLEIF DAHLS FOND FOR DANSERE

Nedre aldersgrense for søkere (dansere) er 16 år.
Fondets styre har vedtatt at stipend ikke tildeles dansere som er fast ansatt ved Den Norske Nasjonalballett.

Ved tildeling av stipend er det Ballettfondets forutsetning at søkere som får stipendier er villige til å ta ansettelse ved norsk scene om de får tilfredsstillende tilbud om det.

Dansere melder seg på med eget skjema som man kan få ved henvendelse til Linn Korssjøen på tlf. 479 15 462  eller e-post: linn.korssjoen@nasjonalballetten.no.

Søknaden sendes til:
Thorleif Dahl’s Ballettfond v/Den Norske Nasjonalballett
Postboks 785 Sentrum, 0106 Oslo

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.