THORLEIF DAHLS FOND FOR DANSERE

Prøvedans for utdeling av stipend for 2014 fra Thorleif Dahls Ballettfond vil finne sted lørdag 8. mars kl.12 i Den Norske Opera og Balletts lokaler.

“Fondets formål er å gi stipendier til studieopphold i utlandet for unge kvinnelige eller mannlige ballettdansere, eller i særlige tilfeller å gi bidrag til betaling av elevers ballett-undervisning i Norge. Stipendiatenes alder bør ikke være over 20 år ved tiltredelse av reisen. Det disponible beløp kan deles ut i en eller flere porsjoner”.

Nedre aldersgrense for søkere (dansere) er 16 år.
Fondets styre har vedtatt at stipend ikke tildeles dansere som er fast ansatt ved Den Norske Nasjonalballett.

Ved tildeling av stipend er det Ballettfondets forutsetning at søkere som får stipendier er villige til å ta ansettelse ved norsk scene om de får tilfredsstillende tilbud om det.
Dansere melder seg på med eget skjema.

Påmeldingsskjema til Thorleif Dahls prøvedans 2014.

Kontakt Linn Korssjøen på tlf. 479 15 462 eller e-post: linn.korssjoen@nasjonalballetten.no.

Søknaden sendes til:
Thorleif Dahl’s Ballettfond v/Den Norske Nasjonalballett
Postboks 785 Sentrum, 0106 Oslo

Søknaden må være Fondet i hende senest lørdag 22. februar 2014.

This entry was posted in Auditions. Bookmark the permalink.