Aspiranter – DEN NORSKE NASJONALBALLETT

Den Norske Nasjonalballett holder audition for aspiranter i aldersklassen 16-20 år. Aspirantene tilsettes for ett år med mulighet til forlengelse med opp til ett år. De skal delta i ballettkompaniets daglige arbeid.  Rettigheter og plikter forøvrig fremgår av avtale og reglement for ordningen. Aspirantene lønnes etter avtale mellom LO og DNOB. Årslønn er pt.: Ltr. 12: 363.583,- I tillegg til dette tilkommer spillepenger.

Evt. tilsetting vil skje etter prøvedans som finner sted
lørdag 8. mars kl. 12 i Den Norske Opera & Balletts lokaler.

Frist for påmelding er 22. februar. Påmelding skjer ved at du registrer deg på vår hjemmeside her.

Hvis du har spørsmål kan du kontakte Linn Korssjøen på tlf. 479 15 462 eller e-post: linn.korssjoen@nasjonalballetten.no.

Samme dag er det også prøvedans for Thorleif Dahls Ballettfond.

 

This entry was posted in Auditions. Bookmark the permalink.