Invitasjon til Seminarium#2

Seminarium er et kunstprosjekt som utspiller seg i skjæringspunktet mellom seminar og visning. I lys av valgte tema utforsker det nye måter å presentere og diskutere kunstnerisk arbeid. Temaet for Seminarium#2 er Kunst og bevegelse – kropp og dans. Danse- og scenekunstnere deltar i prosjektet med utgangspunkt i sitt virke.

Seminarium#2 finner sted på Kunsthøgskolen i Oslo (scene 4), 29.-30. januar.  Vertskap og samarbeidspartner er KHiO, avdeling Balletthøgskolen. Prosjektanvarlig er Dansedyrkerne ved kurator Sidsel Pape.

Seminarium består av ca 10 presentasjoner av forskjellige scenekunstnere som arbeider med dans/bevegelse. Kunstnerne gir stemme til forskjellige sider av temaet. Stemmene skaper en polyfoni av kunstneriske presentasjoner som løfter og drøfter temaet Kunst og bevegelse – kropp og dans.

Seminarium er konseptuelt og performativt og presenterer både kunstnernes arbeid med og utvikling av sin kunst. Masterstudentene i koreografi, Anne Kathrine Fallmyr, Heidi Jessen og Solveig Styve Holte, er blant kunstnerne som vil presentere egne arbeider.
 Øvrige dansekunstnere er:

Kari Anne Bjerkestrand, “Sverm”, tematiserer stillstand og mikrobevegelse og spør om det er dans.
Mia Habib, ”HEAD(S)”, undersøker hva som skjer når danserens kropp forsvinner ut av danseverket.
Lisa Nøttseter, “Denne stunden”, stiller spørsmål til hvordan utøver og publikum gjensidig påvirker hverandre og blir oppmerksomme på seg selv i den andres blikk.
Marie Bergby Handeland, ”DE GRØNNE”, undersøker om ethvert menneske kan være en danser og spør om hvemsomhelst kan samtidsdanse.
Anne-Linn Akselsen, ”All my dances”, problematiserer spenningsfeltet koreograf-/-utøver, uttrykk-/-opplevelse.
Venke
 Marie 
Sortland, Ina 
Coll Kjølmoen og 
Hanna Gjermundrød, ”Show
Body
Project”, problematiserer kroppsforståelser med utgangspunkt i fenomenologi.
Cecilie Sleppen Ålskog og Astrid Groseth, «SPIRE”, problematiserer den formbaserte objektive, og den subjektivt erfarende kroppen.
Elizabeth Svarstad, ”Love-Dans”, setter opp en tidsakse med sitt historiske blikk på estetikk og kropp, subjekt og kunst.

Målet med Seminarium er kunst- og kunnskapsutvikling i en form som spiller på en akademisk konferansemal, men på kunstens premisser. Seminarium bruker norsk som språk.
 Samtaleledere er Anette Therese Pettersen og Hild Borchgrevink.

Foreløpig program for Seminarium#2, Kunsthøgskolen i Oslo:

Onsdag 29. 
januar
1200-1230 Velkomst ved dekan på balletthøgskolen Suzanne Bjørneboe.
Innledning ved Sidsel Pape.
1230-1400 Første gruppe med kunstnere
1400-1500 Lunsj
1500-1630 Andre gruppe med kunstnere
1630-1700 Pause med kaffe/te, frukt og kjeks
1700-1745 Tredje gruppe med kunstnere
1745-1845 Oppsummering ved samtaleledere, Hild Borchgrevink og Anette T. Pettersen

Onsdag 30. 
januar
1200-1230 Innledning ved Sidsel Pape
1315-1400 Første gruppe kunstnere
1400-1500 Lunsj
1500-1630 Andre gruppe med kunstnere
1630-1700 Pause med kaffe/te, frukt og kjeks
1700-1745 Tredje gruppe med kunstnere
1745-1845 Oppsummering ved samtaleledere, Hild Borchgrevink og Anette T. Pettersen

Påmelding her. For mer info, se seminarium.no.

Dansedyrkerne bak Seminarium#2 er Sidsel Pape, Per Roar, Snelle Hall og Kristine Karåla Øren i samarbeid med Dis-kursgruppa i Norske Dansekunstnere. Kunstprosjektet Seminarium er støttet av Norsk Kulturfond, Fond for Lyd og Bilde og Norske Dansekunstneres Vederlagsfond. Øvrige samarbeidspartnere er Teaterhuset Avant Garden, TAG/Dansekunst i Trondheim, DansiT, Kunsthøgskolen i Oslo,  Balletthøgskolen, Regional Arena for Samtidsdans, RAS /Sandnes kulturhus, Stiftelsen Bergen Internasjonale Teater, BIT/Teatergarasjen/Oktoberdans, Tromsønettverk for fri scenekunst, RadArt/Rådstua Teaterhus i Tromsø/Vårscenefest, Dramatikkens hus og Danseinformasjonen.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.