Frist for forslag til NoDas generalforsamling 2014

Alle medlemmer med stemmerett har rett til å fremme forslag av større økonomisk eller prinsipiell art. Slike forslag må være forbundet i hende innen 15. februar. Dato for generalforsamling er 5. april – hold av dagen. Velkommen! 

Bruk forslagsretten din!
Jamfør Norske Dansekunstnere sine vedtekter:
§3 Alle medlemmer, som etter vedtektene har stemmerett, har rett til å fremme forslag av større økonomisk eller prinsipiell art til generalforsamlingen. Slike forslag må være kommet til styret innen seks uker før generalforsamlingen, senest 15. februar.
Ordinært medlemskap og FA-medlemskap gir stemmerett ifølge vedtektene. Send forslag til noda@noda.no.

Digital innkalling
I år blir innkalling med dagsorden og alle sakspapirer sendt ut digitalt. Dette gjør vi for å spare kostnader og miljøet. Digital utsending er en prøveordning i 2014. Vi håper medlemmene i NoDa er klare for dette. Sørg for at du ha registrert din riktige e-postadresse hos NoDa.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.