Søk Statens kunstnerstipend, elektronisk søknad

Søknader om Statens kunstnerstipend skal nå sendes inn elektronisk på www.kunstnerstipend.no. Du må sende separat søknad for hver stipendtype du søker. Det er viktig at du begynner i god tid. Se veiledning på nettsidene og i hjelpetekster i søknadsskjemaene. Fristen er 16. oktober kl. 13:00

To nye stipend
* Stipend for etablerte kunstnere og Stipend for seniorkunstnere.
Førstnevnte er på ti år med mulighet til fornyelse i ti år til. Seniorstipendet kan først søkes fra fylte 57 år og er på fem år med mulighet til forlengelse inntil alderspensjon. Vurdering vil være som for (tidligere) Garantiinntekt. Årlig stipendbeløp er likt garantiinntekten, men uten avkortning.
For garantiinntekt og stipend for eldre fortjente kunstnere er det nå stopp i nye tildelinger. Ordningene fases ut, men de som allerede har GI/stipendene beholder disse.

Mer informasjon
All informasjon om stipendiene og søknadene finner du her: http://kulturradet.no/statens-kunstnerstipend

Spørsmål og hjelp
Spørsmål til utfylling eller annet omkring søknadene hjelper sekretariatet til Statens kunstnerstipend deg med. De holder helgeåpent denne siste helga – finn telefonnummer, e-postadresse, besøksadresse, faq’s, m.m. her.

Se også råd til dansekunstnere fra Norske Dansekunstneres stipendkomite!

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.