Mannlige danselærere søkes til prosjekt

Jeg er på jakt etter mannlige danselærere til et prosjekt som Royal Academy of Dance Scandinavia arrangerer; Boys Only.

Jeg ønsker å sette fokus på å få gutter til å danse – vi starter med å sette av en dag i høst 2013 i Oslo, Bergen og Trondheim hvor gutter i skolealder 6-18 år blir delt inn i aldersbaserte grupper og får en hel dag med mange forskjellige dansestiler; Break, Hiphop, Jazz, Moderne, Ballett etc. Guttene kan være nybegynnere eller ha danset før.

Blir dette bra ønsker jeg å satse på 4-5 kurs i hvert distrikt hvert år! Ønsket utfall av dette er at flere gutter søker seg til dans.

Er du interessert eller kjenner noen som kanskje vil bidra, ta kontakt:

Karina Lund, National Manager RAD Scandinavia
Fagerheim alle 85b, 7040 Trondheim
Tlf: 959 20 812
E-post: Klund@royalacademyofdance.no

www.royalacademyofdance.no

 

English:

I am looking for male dance teachers for a project that Royal Academy of Dance Scandinavia are hosting; Boys Only.

I wish to set focus on getting boys to dance – we will start with one day this autumn 2013 in Oslo, Bergen and Trondheim where boys in school age 6-18 will be divided in age groups and get a whole day with lots of different dance stiles; Break dance, Hip hop, Contemporary, Jazz, Ballet etc. The boys can be beginners or advanced.

If this goes well, I want to keep on doing this 4-5 times a year in each district! The outcome of this is to get more boys interested in Dance.

If you are interested or know someone who might be interested, please contact me:

Karina Lund, National Manager RAD Scandinavia
Fagerheim alle 85b, 7040 Trondheim, Norway
Phone: (+47) 959 20 812
E-mail: Klund@royalacademyofdance.no

www.royalacademyofdance.no

This entry was posted in Stillingsutlysning. Bookmark the permalink.