NoDa hever stemmen for klima

NoDa har tilsluttet seg Klimavalg 2013, som er en partipolitisk uavhengig allianse som mobiliserer for å få klimautfordringen høyere opp på dagsorden. NoDa mener vanligvis ingenting om annet enn kulturpolitikk, men styret gjør et unntak for vår tids store globale utfordring. Oppfordringen kom fra våre egne medlemmer. 

Som mennesker i denne verden er det viktig med bevissthet og engasjement omkring vår felles framtid. Som både i-land og stor oljenasjon har Norge ansvar og muligheter til å gjøre mer enn vi ser uttrykt i dagens politikk. Vi håper Klimavalg 2013 sitt budskap vil høres i alle politiske leire, og bidra til å påvirke alle partier i miljøvennlig retning.

Lørdag 24. august er det markeringer over hele landet der du kan vise din støtte. Se Klimavalg2013.no eller hevstemmen.no

 

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.