Kulturløftet 3

600 friske millioner til kulturlivet neste år! Regjeringen oppfyller
nå sitt mål om 1 % av statsbudsjettet til kultur. Og siden statsbudsjettet hvert år vokser, vil også kulturbudsjettet fortsette å vokse med ca 200 mill hvert år fremover – hvis de rødgrønne får styre.

I Kulturløftet 3 er det ikke egne punkter om de forskjellige kunstartene, derfor er det ikke noe eget punkt om dans denne gang. I stedet er perspektivet flyttet til overordnete og tverrfaglige temaer, som bl.a. deltakelse, mangfold, levekår, kvalitet og kulturarv.

En viss slagside mot musikk og film kan likevel spores, men først og fremst fokuseres det på å styrke det lokale kulturlivet, styrke kulturskolen, frivilligheten, talentutvikling, og at det skal være solide kulturvirksomheter spredt over hele landet. Avtrykkene fra Enger-utvalgets ”Kulturutredning 2014” er veldig tydelige. NoDas arbeid med regional utvikling av dansemiljøer vil finne mange knagger å henge på i Kulturløftet 3.

”428 kulturløft” kaller ministeren dette, siden mye av innholdet her er at hver kommune skal skape attraktive lokalsamfunn, gjennom satsning på lokalbibliotek, korps, øvingslokaler, frivillighet og kulturskoler. Men kommunene bestemmer hvordan pengene skal brukes – de blir ikke øremerket til kultur, så her må befolkningen følge med! Landets mange danse- og ballettskoler er supre eksempler på lokalt kulturliv, som fremmer deltakelse og breddekultur samtidig som de fremdyrker våre neste profesjonelle kunstnere. Utfordringen vår er at disse er private bedrifter, og verken frivillige eller offentlige. Vi har en stor jobb med å sørge for at de blir inkludert i satsningen, og ikke skylt
ut med badevannet.

Levekår for kunstnere er heldigvis blitt et tema i Kulturløftet 3, etter innspill fra NoDa og mange andre. En konkret seier vi kan notere oss er at de rødgrønne anser Skuespiller- og danseralliansen som så vellykket at de allerede nå vil gjøre prøveordningen om til et permanent tiltak.

Fagre mål preger Kulturløftet 3, men det står gjerne ikke noe om hvilke midler som skal brukes for å oppnå målene. Derfor fremstår Kulturløftet 3 som relativt vagt. Men det står at vi kan se frem til et nytt styringsdokument; en stortingsmelding for kultur frem mot 2024.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.