Forlenget liv for dansestudioet på Frysja

Oslo Kommune har trukket tilbake oppsigelsen av leiekontrakten for dansestudioet på Frysja, som driftes av Jane Hveding. Dette skjer etter et omfattende politisk arbeid av NoDa og Danseinformasjonen (sammen med Hveding) overfor både Kulturetaten, byrådet og bystyret. Som kjent er det svært få prøvelokaler i Oslo, og Frysja er meget viktig å beholde. Det sterke engasjementet fra dansefeltet har fått kommunen til å erkjenne at behovet for lokaler er så stort at de nå ikke vil avslutte leieforholdet på Frysja uten at de har kommet frem med et alternativ. Situasjonen på Frysja Kunstsenter er ikke endelig avklart. Leieforholdet der videreføres foreløpig frem til sommeren 2014. Les mer hos Danseinformasjonen.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.