NoDa har levert innspill og høringssvar til KUD

NoDa har nylig avlevert innspill til Kulturløftet III til Kulturdepartementet, og høringssvar til NOU 2013:4  – Kulturutredningen 2014. Dokumentene er lagt ut på vår nettside og kan leses her.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.