Seminarium-rekken snart i gang

Seminarium#1 finner sted i Trondheim 12. og 13. juni 2013, som det første i rekken av seks. Tema er Tid og bevegelse – Tradisjon og dans. Seminarium er et kunstprosjekt som utspiller seg i skjæringspunktet mellom seminar og visning, der scenekunstnere inviteres til å reflektere over eget kunstnerskap i en scenisk presentasjonsform.

Prosjektet er odlet fram av ”Dansedyrkerne” ved kurator Sidsel Pape og en kjernegruppe bestående av Sidsel Pape, Per Roar og Snelle Hall i samarbeid med dis-kursgruppa i NoDa, ved Kristine Karåla Øren og Solveig Styve Holte. De har knyttet til seg teaterviterne Karoline Skuseth og Anette Therese Pettersen for gjennomføringen av prosjektet.

For mer informasjon og program, se her.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.