Scene:bluss søker deltakere under PIT 2013

Scene:bluss arrangeres under Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival 11.-16. juni 2013. Scene:bluss er festivalens minste scene. Her vises arbeid under utvikling, skisser, performance og improvisasjoner. Det er et åpent diskusjonsforum for deltakerne, et invitert fagpanel, og publikum. Programmeringen gjøres nå fortløpende, så ikke vær sist til mølla!

Scene:bluss er en festival i festivalen. De unge og uetablertes friscene. I år holdes Scene:bluss til midt i festivalen, i det nye Kulturhuset midt i byen. Vi tilbyr et enkelt scenerom og tid til hver deltager etter visning for åpen diskusjon. Dermed er vi ute etter deg som vil dele og snakke om ditt arbeid. Vi stiller med et enkelt rom med mulighet for lyd og noe lys, om det er nødvending.

Som deltager får du:
Artistkort, som gir 50% på alle forestillinger under festivalen
Gratis overnatting
Enkel, gratis matservering på dagtid

Slik søker du:
Send oss en e-post med en kunsterisk beskrivelse av idé/konsept, og praktisk info (som antall utøvere, lengde på det som skal presenteres o.l) til: t.andreeva@hotmail.com eller marie.u.erichsen@hotmail.com

Se også egen Facebook-side og Facebook-event.

www.pitfestival.no

This entry was posted in Nyheter, Uncategorized. Bookmark the permalink.