PRM: Norske Dansekunstneres stipendmottakere 2013

Under NoDas generalforsamling 2013, avholdt i Oslo lørdag 2o. april, hadde stipendkomitéen gleden av å kunngjøre årets stipendmottakere. Norske Dansekunstnere deler hvert år ut 4 stipendier à kr. 30 000,-  finansiert av Norske Dansekunstneres Vederlagsfond, til henholdsvis en danser, en koreograf, en pedagog og ett til kortfilm/videoproduksjon. NoDa gratulerer årets stipendmottakere; Rikke Westerlund Lie, Janne Foss, Karsten Solli og Kristina Karåla Øren! Stipendkomitéen hadde følgende begrunnelser:

Norske dansekunstneres filmstipend – Rikke Westerlund Lie
(Simon Næsse tok imot tildelelsen på kandidatens vegne)

Årets mottaker av filmstipendet er født og oppvokst i Haugesund. Hun har sin utdannelse fra Skolen For Samtidsdans med videre studier i New York. Allerede i ung alder har hun etablert viktige arenaer for kunst og kulturløft i Haugesundsområdet som bl.a. Norsk Festival for Dans og Film i 2010. Hennes arbeid synliggjør dans som kunst og kultur, samtidig som det skaper en plattform der dansen kommuniserer på tvers av tradisjonelle kunstneriske skillelinjer.
Med et filmstipend fra Norske Dansekunstnere ønsker årets mottaker å skaffe seg nye verktøy og inspirasjon, samt drive med bransjeutvikling gjennom kurs, seminar og nettverksbygging. Hun ønsker å sikre festivalens holdepunkt og styrke dens fremtidige samarbeidsplaner, bade nasjonalt og internasjonalt.
Stipendkomitéen ser hennes imponerende arbeid og engasjement som et viktig ledd i synliggjøringen, utviklingen og formidlingen av dans som kunstuttrykk og gleder oss til fremtidige festivalarrangement.
Stipendkomitéen tildeler gledelig årets filmstipend til Rikke Westerlund Lie.

Norske dansekunstneres pedgogstipend – Janne Foss
Årets pedagogstipend tildeles en entusiastisk pedagog fra Tønsberg som etter sin utdannelse har hatt kontinuerlig fokus på undervisning av barn og ungdom.
Kandidaten er utdannet ved Universitetet i Stavanger og etterutdannet i samtidsdans og teatervitenskap i København og Paris. Sterkt engasjert i sitt yrke underviser hun i moderne, improvisasjon, jazz, koreografi og dansehistorie. Hun har fungert som dansepedagogisk veileder for flere utdannelser: Kvinnherad Kulturskole, Sunnhordland Folkehøgskole, Oslo Musikk og Kulturskole, og de seneste år ved Follo Folkehøgskole, hvor hun nå er linjeleder og innehar en 100% stilling.
Noe av det som skiller seg ut ved årets kandidat er hennes genuine interesse for elevgruppen hun underviser. Kandidaten arbeider aktivt for en videreutvikling av egne pedagogiske verktøy som tilrettelegger for kunstnerisk selvstendighet og personlig utvikling hos elevene. Hun setter fokus på å ta elevenes psykiske helse på alvor og vektlegger individuell oppfølging.
Stipendkomitéen bemerker seg hennes sterke engasjement i å ivareta elevenes trygghet i lek og alvor, og til å kunne utvikle deres faglige kunnskap også i pressede faser av elevens liv. Gjennom kurs og fysiske workshops ønsker hun å fordype sin kompetanse i dette feltet. Årets kandidat er en pedagog som med sitt gode humør og sin faglige nysgjerrighet inspirerer både elever og kolleger til å utøve sitt beste.
Det er med glede stipendkomitéen tildeler Janne Foss årets pedagogstipend.

Norske dansekunstneres koreografistipend – Karsten Solli
Årets mottaker har i mange år utmerket seg med sitt kunstneriske engasjement og arbeid. Født og oppvokst i Trondheim startet interessen for dans skjult fra skolekamerater i nærmest Billy Elliot-stil. Oppstarten av det nye dansestudioet 1B i Trondheim, fikk hans interesse til å skyte fart. Noen år senere hadde han fullført sin utdannelse i drama og mime ved skoler i Paris, London og Amsterdam.
I 1989 flyttet han til Oslo og arbeider nå som koreograf, danser og pedagog. I det norske dansefeltet har han initiert en rekke prosjekter og medvirket i flere frie sceniske grupper som Cirka Teater, Verdensteateret, Menn Danser, Hexakin m.m.
Som koreograf har han skapt sin egen nisje, og er en imponerende kunnskapsrik kunstner og initiativtaker. Han har turnert verden over med sine forestillinger.
Fysisk teater ligger han nært til hjertet. Arbeidet hans har resultert i samfunnsaktuelle og fantasifulle forestillinger for både barn, unge og voksne.
I 1993 mottok han kritikerprisen sammen med Marius Kjos for forestillingen ”Det var nok idretten som tok knekken på oss”. Blant nyere verk kan nevnes ”Sjelden fugl” og ”Ready made baby”.
Det er med glede stipendkomitéen tilderer Karstein Solli årets koreografistipend.

Norske dansekunstneres danserstipend – Kristine Karåla Øren
Årets mottaker er en utøver som har vært innom mange danseriske utrykk siden eksamen ved Statens Balletthøgskole i 1993. Med særegen vilje og høy energi startet karrieren som et ungt ballett-talent fra Fredrikstad. Kandidaten representerte Norge i EBU i 1993 i Sølvi Edvardsens koreografi ”Hunting of the snark”. Den karismatiske danseren har etter hvert fulgt sin nysgjerrighet og skapertrang, og hentet en bred erfaring i arbeid med bla. Motherboard, Unn-Margritt Nordseth, Kreutzerkompaniet, Mette Edvardsen og Henriette Pedersen. Hun har også gjort egne arbeid, deriblandt ”Tordenhjerte”.
Gjennom karrieren har kandidaten orientert seg til samtidsdansen og hennes forskning og utøving fokuserer på improvisasjon som arbeidsform, tillstand og performativ ferdighet.
Gjennom samarbeidet med Nartmannstiftelsen/Henriette Pedersen, har hun tatt scenen med ekspressiv storm og våget å åpne sterke kreative sluser i triologien ”Animal magnetisme” og i den påbegynte triologien ”Riding Romance”.
Stipendkomitéen mener at årets mottaker utmerker seg med en karismatisk og fryktløs scenisk tilstedeværelse, og viser en inspirerende drivkraft i det å utfordre dansekunsten både fysisk og verbalt.
Det er med glede stipendkomitéen tildeler Kristine Karåla Øren årets danserstipend.
This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.