”Danseterapi”– dansekunstnerne møter KHiO

I neste runde med “Danseterapi” i regi av Danseinformasjonen møter dansekunstner Øyvind Jørgensen dekan Suzanne Bjørneboe og dosent og studieprogramansvarlig Monique Skavlan Sunderland fra Balletthøgskolen ved KHiO. Ordstyrer er Anette Therese Pettersen. Timen er satt opp tirsdag 29. januar kl. 18:00-20:00 på Scenehuset. Gratis adgang.

I ”Danseterapi” møter en kunstner fra dansefeltet en kollega fra en av institusjonene, sammen med en ordstyrer. Representantene forbereder innlegg basert på problemstillinger som er sendt inn i forkant. Etter hvert innlegg får deltakerne anledning til å kommentere hverandres svar og det vil også bli åpnet for spørsmål fra salen.

Aktører i feltet bidrar selv med problemstillinger og tema som ønskes tatt opp. Innsendte bidrag vil bli anonymisert og alle kan sende inn, selv om man skulle være forhindret fra å delta på selve arrangementet. Det vil gjøres et utvalg av innkomne problemstillinger dersom det blir behov for det.

I stedet for å opprettholde antatte motsetninger mellom kunsten på den ene siden og institusjonen på den andre siden skal “danseterapien” være et forum hvor dansekunstnere og institusjoner skal få aktuelle problemstillinger fram i lyset, dele tanker og ideer, lufte frustrasjoner, og utfordre forståelsen av hverandre, på like fot. ”Danseterapi”– kunstnerne møte makta er et uformelt møtepunkt som vi håper kan gi nye innganger til å snakke om kunstproduksjon.

Av institusjoner som har sagt seg villig til å gå i ”samtaleterapi” er:
• Dansens Hus
• Norske Dansekunstnere
• Balletthøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
• Danse- og teatersentrum
• Scenekunstbruket
• Danseinformasjonen
• Kulturrådet (ved Melanie Fieldseth var førstemann ut i denne samtaleserien)

Les mer på Danseinformasjonen.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.