Send inn forslag til Seminarium#1

Seminarium1 (såfrødyrking2) er et kunstprosjekt som setter dans- og bevegelseskunst under lupen både geografisk, institusjonelt, og diskursivt. ”Såfrødyrkingen” tar utgangspunkt i en serie av kunstneriske temaer, odlet fram av ”Dansedyrkerne” ved kurator Sidsel Pape. Det finner sted ved at scenekunstnere inviteres til å reflektere over eget kunstnerskap i en scenisk presentasjonsform.

Dansedyrkerne er en kjernegruppe bestående av Sidsel Pape, Per Roar og Snelle Hall i samarbeid med Kursgruppa i Norske Dansekunstnere3, ved Kristine Karåla Øren og Solveig Styve Holte. Gruppen har knyttet til seg teaterviterne Karoline Skuseth og Anette Therese Pettersen for gjennomføringen av prosjektet.

Det første Seminarium i rekken av 6 vil finne sted i Trondheim 11.-13. juni 2013, tilknyttet NTNU der det mest fremtredende danseforskningsmiljøet i Norge med sterk vekt på kunnskap og forståelse av tradisjonsdans har sete. DansiT vil stille som vertskap i samarbeid med Teaterhuset Avant Garden som bidrar med scene. Temaet for Seminarium#1 er Tid og bevegelse – tradisjon og dans.

For utfyllende informasjon, se Åpen invitasjon til Seminarium#1.
Skriftlig forslag sendes innen 11. februar til Sidsel Pape via
e-post: spape@c2i.net

This entry was posted in Nyheter, Uncategorized. Bookmark the permalink.