Frist for forslag til NoDas generalforsamling 2013

Alle medlemmer med stemmerett har rett til å fremme forslag av større økonomisk eller prinsipiell art. Slike forslag må være forbundet i hende innen 15. februar. Dato for generalforsamling er 20. april. Hold av dagen!

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.