Avtalen med Rikskonsertene er vedtatt

Etter forhandlinger i høst er riksmeklerens forslag til revidert overenskomst mellom NoDa og Rikskonsertene vedtatt. Den nye tariffavtalen gjelder fra 1. januar 2013 til 31. desember 2014. Du finner avtalen med nye satser her.

I korte trekk innebærer resultatet følgende:
1.       Ny lønnsats pr. konsertdag med virkning fra 1. januar 2013 på
kr. 2 720,- og en ytterligere regulering til kr. 2 780,- med virkning
fra 1. juli 2013.
2.       Ny timesats for prøver med virkning fra 1. januar 2013 på kr. 414,- og en ytterligere regulering til kr. 423,- med virkning fra 1. juli 2013.
3.       I tillegg skal partene ta opp forhandlinger om lønnsreguleringer  fra  1. januar 2014. Dette skal skje innen 1. desember 2013.

Partene har også blitt enige om andre mindre tekstendringer.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.