Enighet om rammeavtale for Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken skal sørge for at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Ordningen administreres av fylkeskommunene, som hittil har operert med ulike oppdragsvilkår for kunstnerne.  Kunstnernettverket, en paraplyorganisasjon for 22 kunstner­organisasjoner og fylkeskommunene har nå forhandlet fram forslag til en avtale med felles lønns- og honorarsatser. NoDa har sittet i dette forhandlingutvalget og begge partene er fornøyd med at det nå blir mer forutsigbare og like vilkår over hele landet.

Like vilkår for alle kunstnergruppene

I tillegg til fast lønn eller honorar pr turnédag, skal fylkeskommunene dekke reise- og oppholdskostnader og betale for eventuelle opphavsrettigheter. Det kan også inngås avtale om at fylkeskommunene skal dekke andre produksjonskostnader. 

Ønsker tilbakemelding fra medlemmene

Rammeavtalen om oppdrag for Den kulturelle skolesekken skal i sin nåværende form gjelde for kommende skoleår, og utløper 31. juli 2013. Det er avtalt at partene skal møtes for å forhandle om eventuelle endringer i vilkårene allerede før 1. april neste år. Vi setter stor pris på om medlemmer melder fra om erfaringer fra feltet i løpoet av det neste året.

Rammeavtalen legges ut på vår nettside under Alt om lønn og arbeidsliv

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.