Kulturdepartementets utkast til strategi for dans har kommet!

Utkastet har fått navnet ”Dans i hele landet”, og omhandler “status,  utfordringer og strategier for videre utvikling av profesjonell dans i Norge 2012 – 2015.” Strategien er nå sendt på høring med høringsmøte 23. august. En rekke aktører er invitert, NoDa også. Vi inviterer medlemmene til å komme med innspill til oss, så bruk sommeren, vi mottar innspill frem til 20. august. Utkast til strategien finner du her!

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.