Informasjon fra Skuespiller- og danseralliansen

I På Spissen som du mottar før sommeren har vi informert om grunnkriteriene pr. mai for inntak av skuespillere og dansere i alliansen. Interimstyret har fortløpende vurdert grunnkriteriene og foretatt noen justeringer etter det som står på trykk i Stikkordet/På Spissen. Fullstendige kriterier, informasjon om hva ansettelse i Skuespiller- og danseralliansen innebærer og annen informasjon om søknadsskjema og frist blir det informert om i august.

Vi ønsker alle en god sommer!

For interimstyret,
Tone Øvrebø Johannessen
Prosjektleder

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.