Utnevning av æresmedlem i forbundet

Generalforsamlingen valgte Tone Øvrebø Johannessen til æresmedlem av Norske Dansekunstnere.

Tone Øvrebø Johannessen har arbeidet 17 år i forbundet. Hun begynte som fagsekretær i 1993, og tok over som forbundsleder i Norske Dansekunstnere i 2001. I sine 10 år som forbundsleder frontet hun behovet for økte bevilgninger og en helhetlig politikk for dansekunst. I sitt arbeid har hun vært en markant lobbyist. Hun har profesjonalisert Norske Dansekunstnere organisatorisk, i alle ledd, i samarbeid med styret og de ansatte. Medlemsmassen i forbundet har økt betydelig under hennes ledelse.Danseinformasjonen fikk i oppgave fra Norske Dansekunstnere å arbeide for opprettelsen av Dansens Hus, og Tone Øvrebø Johannessen var en viktig støttespiller i dette arbeidet, blant annet som medlem i interimsstyret. 

Gjennom arbeidet i forbundet har Øvrebø Johannessen representert Norske Dansekunstnere i nordiske og internasjonale organisasjoner.

Tone Øvrebø Johannessen har jobbet kontinuerlig for å styrke dansekunstnernes situasjon og har bidratt til en rekke resultater:

 • økt politisk fokus på dansekunst med økte bevilgninger til danseproduksjon
 • etablering av tilskuddordning for dans og et fagutvalg for dans i Norsk Kulturråd
 • etablering av basisfinansiering for frie grupper
 • uttalt satsning på dans i AP, SV og SPs Kulturløftet I og II. 
 • etablering av pilotprosjektordning for styrking av lokale dansemiljøer i 2010 og økt støtte i 2011
 • opprettelse av en arrangørstøtteordning for dans i 2011
 • opprettelse av Skuespiller – og Danseralliansen i 2011
 • bedring av vilkår for dansere, koreografer og pedagoger gjennom forbundets forhandlinger på tariffområdene
 • 
  Vi gratulerer!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.