Danseskribenter søkes

Det danske tidsskriftet Terpsichore kommer igjen ut i papirutgave, i tillegg til websiden, og ønsker seg stoff fra norske skribenter. Terpsichore har eksistert siden 1995 men har hatt et opphold hvor det bare har eksistert som månedlig nettmagasin. Nå er imidlertid papirutgaven tilbake og redaktør Marianne Worm forteller at tidsskriftet har forandret seg og har et bredere nedslagsfelt enn tidligere.

Neste nummer har deadline 1.oktober, mens nettmagasinet har løpende frister.

Interesserte skribenter kan kontakte redaktøren på e-post: info@terpsichore.dk

Les hele utlysnignen  og finne mer informasjon på: www.terpsichore.dk

This entry was posted in Stillingsutlysning. Bookmark the permalink.