Gratulerer med dagen kvinner!

 Kampen for at kvinner skal ha like rettigheter som menn er ikke over, derfor er 8.mars viktig. Her er tallene som viser at også i dansebransjen ser vi lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.

Tall for dagen:

Kvinnelige dansere tjener i snitt 138.000 i året på kunsten sin, mens for menn er snittet kr 198.000. ”Det er fordi det er mer jobb til menn”, tenker du kanskje. Ja – mannlige dansere jobber i snitt 18% mer enn kvinnelige, – men lønnen deres er så mye som 43% høyere enn kvinnenes!

Om dette ikke var ille nok, så er det langt verre for koreografene:
Kvinnelige koreografer tjener i snitt kr 90.000 på sitt kunstneriske arbeid, mens mennene tjener i snitt 160.000! Uten at det er noen forskjell mellom kjønnene i nedlagte arbeidstimer. (For øvrig legger vi merke til at koreografer tjener betraktelig mindre enn dansere, – på tross av at antallet arbeidstimer er ca 50% høyere…)

Som illustrasjon av kjønnsmønstre i samfunnet tar jeg med at snittinntekten for kvinnelige danseres ektefeller ligger på 609.000kr, mens snittinntekten på mannlige danseres ektefeller ligger på 97.000kr. Dette er mer enn en kuriositet.

Ca 80 % i vår bransje er kvinner. At da lederen for dansekunstnerne skulle bli en mann – det hadde jeg mine kvaler omkring. Men etter 27 år på rad med kvinnelige sjefer her i Norske Dansekunstnere kom jeg til at det må være greit.

Kilde: Levekårsundersøkelsen for kunstnere, Telemarkforskning 2008

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.