SØK plass på lederutviklingsprogrammet Kunstens kvinner!

Søknadsskjemaet finner du her: http://feedback.tincan.no/?s=kunstenskvinner2012
Fristen er 20. januar 2012

Satser du innen fagområdene scenekunst, musikk, film eller TV og har ambisjoner om å gjøre en forskjell og være en fremtidsrettet leder?

 Lederutviklingsprogrammet Kunstens Kvinner er et tilbud til kunstens og kulturens kvinner, først og fremst de som ønsker eller har som siktemål å ha en ledende stilling innenfor fagområdene scenekunst, musikk, film og TV.

Kunstens Kvinner-programmet har som målsetting å gi kompetanse og trygghet på eget lederskap, og mot og lyst til å lede kunstorganisasjoner i nye retninger.

Programmet gjennomføres av Arbeidsforskningsinstituttet ved Cecilie Basberg Neumann, Øyvind Pålshaugen og Nina Amble.

 Programmet vil gå gjennom våren og høsten 2012 med syv samlingshelger i Oslo.

Lederutviklingsprogrammet tar som utgangspunkt at deltakerne er i jobb og er travle. Derfor vil programmet avvikles på en måte som gjør at det kan kombineres med arbeid.

Temaer vil være personlig lederskap, organisasjonsteori og organisasjonsforståelse og bransjespesifikke tema knyttet til styring og ledelse i kultursektoren. Hver samling skal veksle mellom faglige innspill fra ressurspersoner og refleksjon og diskusjon blant deltakerne. Dette betyr at lederprogrammet også skal utvikles i dialog med deltakerne.

 Programmet ble gjennomført første gang i 2008-2009 med 17 deltakere som representerte alle fagområdene innen scenekunst, musikk, film og TV.

Kunstens Kvinner er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere, Musikernes Fellesorganisasjon, Norsk Sceneinstruktørforening, Norske Filmregissører, Norsk Filmforbund, Norsk film- og tv-produsenters forening og Norsk teater- og orkesterforening og muliggjøres gjennom støtte fra Kulturdepartementet.

 Søknadsfrist 20. januar 2012

Pris: 10 000,-
Søknad (max 2 sider + CV) sendes til:          

Norske film- og TV-produsenters forening, Dronningensgate 16, 0152 Oslo. E-post: cecilie@produsentforeningen.no

This entry was posted in Nyheter, Uncategorized. Bookmark the permalink.