Forlik om Jesus Christ Superstar!

Musikernes fellesorganisasjon (MFO) og NoDa har inngått forlik med Det Norske Teatret i arbeidsrettssaken vedrørende teatrets produksjon Jesus Christ Superstar i 2009. MFO tok ut stevning på grunn av teaterets bruk av elever fra Bårdar og deres medvirkning i forestillingen. Norske dansekunstnere (NoDa) har vært ansett som partshjelper under prosessen.
MFO hevdet i stevningen at elevene skulle anses som leilighetsvis tilsatte sangere og avlønnes etter overenskomsten.

MFO og NoDa har nå inngått en særavtale med NTO om bruk av elever og studenter ved teatrene. Som en del av forliket er det avsatt en sum på kr 400.000 til styrking og kompetanseutviklingstiltak for musikkteaterfeltet, herunder kompetanseheving for sangere, dansere og musikalartister. Det er opprettet en styringsgruppe med representanter fra DNT, NoDa og MFO som skal fordele midlene.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.