Skuespiller- og danseralliansen

NoDa og NSF møtte onsdag i Kulturdepartementet for å legge fram sitt forslag til opprettelse av Skuespiller- og danseralliansen. Våre rapporter kan nå lastes ned fra nettsiden.

Norsk Skuespillerforbund og Norske Dansekunstnere har i en årrekke arbeidet for opprettelsen av en Skuespiller- og danserallianse som skal sikre utøverne forutsigbare arbeidsforhold og sosiale rettigheter.

I slutten av juni 2011 fikk forbundene i oppdrag fra Kulturdepartementet å foreta ytterligere utredning av en eventuell etablering av en skuespiller- og danserallianse. Utredningsarbeidet ble gjort i perioden august og september 2011, konklusjoner og endelige rapporter forelå den 18. oktober. Det er disse rapportene som ble presentert for departementet onsdag 09.11.

På grunnlag av tidligere utredninger og forslag er alliansen som kjent tildelt 3 millioner på Statsbusjettet for 2012. Denne summen vil kunne dekke 2 måneders drift med 30 skuespillere og 30 dansere, og forbundene har tatt sikte på oppstart av alliansen fra november 2012. Det er budsjettert med ca 16 millioner for et helt års drift med samme antall kunstnere i 2013.

I møtet med departementet den 9. november kom det imidlertid fram at dette ikke er en sum vi kan regne med å få. Ved etablering av en allianse må man dermed kanskje mer enn halvere antall ansatte kunstnere. Dette skal vi diskutere i ukene fremover. Vi regner med at departementet fremlegger konkrete tall for 2013 i løpet av kort tid.

Vi velger likevel å legge ut rapportene, hvor bl.a. foreslåtte inntakskriterier og juridiske avklaringer fremkommer.

Last ned rapportene her

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.