Norske Dansekunstnere er et uavhengig fagforbund, som samler dansekunstnere på tvers av tradisjoner, stiler og genre. Hos oss får du informasjon om tariffavtaler, lønn og forbundets politiske arbeid.

Vi er tilbake på kontoret!

Norske Dansekunstnere er tilbake på kontoret fra mandag 10.august!

Fra 10.august - 7.september vil vi ha redusert kapasitet på kontoret, på grunn av permisjon hos forbundsleder.

Telefonen er bemannet fra 10.00 - 12.00 mandag - fredag, men vi ber om forståelse for at vi ikke har kapasitet til å besvare alle henvendelser. Du kan derimot alltid sende oss en mail:

kontakt@norskedansekunstnere.no

FFUK - Midlertidig stipendordning COVID-19

Kulturdepartementet meldte 29. mai at enkeltkunstnere får 30 millioner kroner i en midlertidig stipendordning som skal forvaltes av Fond for utøvende kunstnere.

Formålet med ordningen er å opprettholde aktivitet og motvirke langtidsuvirksomhet blant utøvende kunstnere som har oppdrags- eller inntektsbortfall som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Les mer om ordningen og gå til søknadsskjema her!

Det er ikke satt noen søknadsfrist, men søknadsskjema vil være åpent ut august 2020. Vi anbefaler alle å lese veiledningen nøye, og kontakte administrasjonen om man har ytterligere spørsmål: ffuk@ffuk.no

Norske Dansekunstneres innspill til revidert nasjonalbudsjett

Norske Dansekunstnere registrerer at det i årets revisjon av nasjonalbudsjettet naturlig nok er lagt vekt på å prioritere og sikre økonomiske tiltak for å avhjelpe den pågående Covid-19 situasjonen. Vi ser behov for ytterligere styrkinger og tiltak både til den pågående revideringen av budsjettet, og til myndighetenes videre arbeid med å innrette økonomiske virkemidler tilpasset situasjonen, da svært mange av våre medlemmer opplever å ikke være verken tilstrekkelig sikret eller ivaretatt gjennom de foreløpig fremlagte tiltakene og ordningene.

Les hele vårt innspill her!

Korona

Den 12. mars 2020 ble hele kulturfeltet satt ut av spill på grunn av restriksjoner innført av myndigheten med bakgrunn i koronapandemien. Vi står i en svært vanskelig situasjon, og vår hverdag er preget av kaos, usikkerhet. Mange kunstnere er i en økonomisk svært utsatt posisjon.

Vi har samlet all informasjon som foreligger per dags dato i en egen side.

Info om korona

Norske Dansekunstneres profesjonsstipend 2020

Styret i Norske Dansekunstnere og Stipendkomiteen har for 2020 valgt å dele ut Norske Dansekunstneres profesjonsstipend i forkant av Generalforsamlingen. 2020 er året for alternative løsninger via digitale plattformer, og siden vi ikke fysisk kan møtes og hedre stipendmottakerne på Generalforsamlingen, fremskynder vi utdelingen.

Vi gratulerer de fire stipendmottakerne :)

Katja Henriksen Schia (dans), Julie Schartum Dokken (pedagog), Ine Terese Hogstad (koreograf) og Kathrine Jacobsen (film).

Vis flere aktuelle saker