Stillingsutlysning -Mia Habib Productions

Mia Habib Productions (MHP) har nylig blitt tildelt basisfinansiering av Kulturrådet for perioden 2019-2022. For perioden planlegger MHP en kompleks og internasjonal virksomhet i sceniske og samfunnssosiale kontekster. Prosjektene vil involvere en sammensatt miks av norske og internasjonale kunstnere og aktører, og strekke seg på tvers av land og regioner. Vi søker en erfaren og engasjert produsent som vil være med på laget.

 

Stillingsutlysning

PRODUSENT, 80% fast stilling

Produsenten vil være ansvarlig for

 • Administrasjon
 • Drift
 • Økonomi
 • Strategi- og søknadsarbeid, samt oppfølging mot bevilgende myndigheter
 • Rapportering
 • Planlegging og gjennomføring av prosjekter og turnévirksomhet
 • Markedsføring og kommunikasjonsarbeid

Produsenten jobber selvstendig, enten fra hjemmekontor eller i et kontorfellesskap. Betingelser kan diskuteres nærmere ved intervju.

MHP vil i perioden innhente en konsulent som vil stå for salg, promotering og nettverksarbeid. Denne stillingen vil utlyses internasjonalt.

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning er en fordel
 • Erfaring fra kulturarbeid generelt og dansefeltet spesielt vil bli vektlagt
 • Erfaring med internasjonalt arbeid
 • Kompetanse innenfor administrasjon, prosjektstyring og økonomi
 • Evne til å styre og ha oversikt over mange og komplekse prosjekter samtidig
 • Gjennomføringskraft
 • Gode relasjonelle ferdigheter og samarbeidsevner
 • Gode språkkunnskaper (minimum norsk og engelsk) og gode kommunikasjonsferdigheter
 • Personlig egnethet vil bli lagt vekt på

 

Startdato: Oppstart vår 2019, snarest/etter tilgjengelighet

 

Lønn etter avtale. Reiser og noe kvelds- og helgejobbing må påberegnes, spesielt under forestillingsavvikling. 6 mnd prøvetid.

Ansettelsen gjelder t.o.m. 2022.

 

Arbeidssted/kontor: Hjemmekontor eller kontorfellesskap. Fortrinnsvis i Oslo.

 

Kontaktperson: Kira Senkpiel / tlf 951 61 845

 

Søknad sendes til: miahabibproduction@gmail.com innen 31.12 2018