Representasjon

Denne listen oppdateres etter at det nye styret har konstituert seg.

FIA og EuroFIA: Peder Horgen
Nordisk Skuespillerråd: Peder Horgen, Grete Valstad
Norwaco: Peder Horgen
Videresendingssektoren: Peder Horgen, Grete Valstad, Kathrine Jacobsen
Fordelingsutvalget: Peder Horgen
Privatkopieringssektoren: Peder Horgen, Venke Sortland, Kathrine Hønningstad
Filmsektoren, UNI-sektoren og representantskapet: Peder Horgen
Bistand som konsulent: Tone Øvrebø Johannessen
Årsmøterepresentant: Peder Horgen, Ane Smørås, Grete Valstad
Fond for utøvende kunstnere: Lars Jacob Holm
Vara: Marthe Sæther
Fond for Lyd og Bilde: Vara: Grete Valstad
Sceneutvalget 2012: Kari A. Bjerkestrand, Kristian Alm
Vara: Gunhild Bjørnsgaard
Finn Tveito’s stiftelse: Per Arne Skar
Statens Kunstnerstipend: Se NoDas stipendkomité
Diversegruppen: Hege Gabrielsen
Vara: Per Roar Thorsnes
Stipend og garantiinntekter: Halldis Ólafsdóttir
Riksteatret, Konsulenter for danseturnéer: Elin Osjord og Marte Sæther
Danseinformasjonen: Venke Sortland
Vara: Kathrine Jacobsen
PRODA: Nina Lill Svendsen
Vara: Mikael Rønne
Stiftelsen Dansearena Nord: Cecillie Lindeman Steen
Vara: Helle Levang Moum
Riksscene for folkemusikk og folkedans: Vara: Peder Horgen
Rådet: Magnus Myhr
Norsk Kulturråd:
Kunstløftet nettverk: Siri Jøntvedt
Norsk Scenekunstbruk, Fagutvalg: Erlend Samnøen
DTS/UD reisestøtte, fagutvalg: Cecilie Lindeman Steen, Marius Kjos
Scenekunst.no:
Vara:
Kristine Karåla Øren
Ane Smørås
Redaksjonsråd: Grete Valstad
Årsmøtet i Danseinformasjonen:
Ella Fiskum
Hilde Rustad
Belinda Braza
Bjørn Sandberg
Torunn Helene Robstad
André Austvoll
Vilde Sparre
Erikk McKenzie