Representasjon

Denne listen oppdateres etter at det nye styret har konstituert seg.

FIA og EuroFIA: Ane Smørås og Grete Valstad
Nordisk Skuespillerråd: Ane Smørås og Grete Valstad
Norwaco, styret: Peder Horgen
Videresendingssektoren: Ane Smørås
Fordelingsutvalget: Peder Horgen
Privatkopieringssektoren: Mikael Rønne
UNI-sektoren: Nina Lill Svendsen
Bistand som konsulent: Tone Øvrebø Johannessen
Årsmøterepresentant: Ane Smørås
Fond for utøvende kunstnere: Peder Horgen
Vara: Kathrine Jacobsen
Fond for Lyd og Bilde:
Sceneutvalget 2017: Odd Johan Fritzøe
Vara: Geir Hytten
Finn Tveito’s stiftelse: Per Arne Skar
Statens Kunstnerstipend: Se NoDas stipendkomité
Danseinformasjonen: Siri Jøntvedt
Vara: Camilla Tellefsen
PRODA: Mikael Rønne
Vara: Nina Lill Svendsen
Stiftelsen Dansearena Nord: Cecillie Lindeman Steen
Vara: Helle Levang Moum
Riksscene for folkemusikk og folkedans: Vara: Peder Horgen
Rådet: Magnus Myhr
Norsk Kulturråd:
Kunstløftet nettverk: Siri Jøntvedt
Norsk Scenekunstbruk, Fagutvalg: Erlend Samnøen
DTS/UD reisestøtte, fagutvalg: Cecilie Lindeman Steen, Marius Kjos
Scenekunst.no:
Vara:
Kristine Karåla Øren
Ane Smørås
Årsmøtet i Danseinformasjonen:
Ella Fiskum
Hilde Rustad
Belinda Braza
Bjørn Sandberg
Torunn Helene Robstad
André Austvoll
Kristina Søetorp
Gard Hjertaas Bjørnson