Kursgruppa

NoDas kursgruppe er oppnevnt av forbundet, og arrangerer jevnlig matnyttige kurs for dansekunstnere. Blant gjengangerne er skrivekurs, websidekurs, videoredigeringskurs og selvangivelse- og regnskapskurs.

Kursgruppa består i dag av Gard Hjertaas Bjørnson, Mariama Slåttøy og Vilde Halle Ekeland.

Har du forslag til kurs, tema eller aktiviteter til kursgruppa, kan du sende en e-post til noda@noda.no, så videreformidler vi!