Storstyret

(etter generalforsamling 2017)

STORSTYRET

Region Oslo: Jan Nicolai Wesnes

Vara: Kari Hoaas

 

Region Akershus: Siri Leonardsen

Vara: Stine Mari Jacobsen

 

Region Innlandet –  Hedmark, Oppland: Mai Elin Løkken – Oppland

Fylkesrepresentant Hillevi Larsson – Hedmark

 

Region sørøst – Telemark, Buskerud, Vestfold:

Karine Klovholt Leonardsen -Telemark

Fylkesrepresentant Wenche Brun – Buskerud
Fylkesrepresentant Trine Ørbæk – Vestfold

 

Region Østfold: Helene Maria Bakker

Vara: Anette Havna Tømmerholen

 

Region vest Hordaland, Sogn og Fjordane: Mathias Stoltenberg – Hordaland

Fylkesrepresentant Jorunn Reina  Sogn – og Fjordane

 

Region sørvest Rogaland, Vest- og Aust-Agder: Keili Austbø – Rogaland

Fylkesrepresentant Silje Nordheim –  Vest-Agder
Fylkesrepresentant Christina Louise Markhus  – Aust-Agder

 

Region midt Nord- og SørTrøndelag, Møre og Romsdal:

Ingeborg Dugstad Sanders – Sør Trøndelag

Fylkesrepresentant Catherine Smirles Ingebrigtsen – Møre og Romsdal
Fylkesrepresentant Live Strugstad – Nord Trøndelag

 

Region nord Nordland, Troms, Finnmark
Åsne Storli  Troms

Fylkesrepresentant Gry Løvmo – Nordland
Fylkesrepresentant  Maria Landmark  Finnmark

 

Har du lyst til å bli fylkesrepresentant for ditt fylke? Ta kontakt med valgkomiteen – send en mail til noda@noda.no