Storstyret

Etter generalforsamling 2018

STORSTYRET

Region Oslo:
Jan Nicolai Wesnes
Vara: Kari Hoaas

Region Akershus:
Siri Leonardsen
Vara: Stine Mari Jacobsen

Region Innlandet –  Hedmark, Oppland:
Magnhild Rem Fossum – Oppland
Fylkesrepresentant: Therese Slob – Hedmark

Region sørøst – Telemark, Buskerud, Vestfold:
Karine Klovholt Leonardsen -Telemark
Fylkesrepresentant Wenche Brun – Buskerud
Fylkesrepresentant: Trine Ørbæk – Vestfold

Region Østfold:
Helene Maria Bakker
Vara: Anette Havna Tømmerholen

Region vest – Hordaland, Sogn og Fjordane:
Mathias Stoltenberg – Hordaland
Fylkesrepresentant: Jorunn Reina  Sogn – og Fjordane

Region sørvest – Rogaland, Vest- og Aust-Agder:
Keili Austbø – Rogaland
Fylkesrepresentant: Silje Nordheim –  Vest-Agder
Fylkesrepresentant: Christina Louise Markhus  – Aust-Agder

Region midt – Nord og Sørtrøndelag, Møre og Romsdal:
Ingeborg Dugstad Sanders – Sør Trøndelag
Fylkesrepresentant: Einar Didriksen – Møre og Romsdal
Fylkesrepresentant Live Strugstad – Nord Trøndelag

Region nord – Nordland, Troms, Finnmark
Åsne Storli  Troms
Fylkesrepresentant: Stine Skog – Nordland
Fylkesrepresentant: Maria Landmark – Finnmark

 

Har du lyst til å bli fylkesrepresentant for ditt fylke? Ta kontakt med valgkomiteen – send en mail til noda@noda.no