Kontrakter

Jobber du ved de offentlige teatrene (NTO) reguleres arbeidsbetingelser, lønn og rettigheter av teateravtalen som NoDa har med NTO. Det er da arbeidsgiver som stiller med kontrakt.

NB! Jobber du på NTO-området skal du alltid være ansatt som arbeidstaker. Da gjelder tariffavtalen.

Dersom du ansettes utenfor NTO-området, benytt standardkontrakt for koreografer i det prosjektbaserte scenekunstfeltet.
(Contract for choreographers in English.)

Dersom du jobber i ditt eget prosjekt anbefaler vi at du følger disse rådene for arbeidsrammer som tid, økonomi og ansvar.

Dersom du engasjeres som selvstendig næringsdrivende (aldri på NTO-teatrene, da skal du ansettes), benytt avtaleformular for selvstendig næringsdrivende koreografer i det prosjektbaserte scenekunstfeltet, danseverk.