Redaksjonen

Redaktør:
Anette Sture Iversen
e-post: asibgo@hotmail.com

Ingeleiv Berstad
e-post: ingeleiv@gmail.com

Camilla Tellefsen
e-post: camillatellefsen@hotmail.com

Geir Hytten
e-post: geirhytten@gmail.com

Anette Ystgaard
e-post: anette_y@yahoo.com

Elle Sofe Henriksen, region nord
e-post: ellesofe@gmail.com

Tone Pernille Østern, region midt
e-post: inclusive@dance-company.no

Ine Terese Hogstad, region vest
e-post:ineterese@hotmail.com


Marie Roland Mathisen, region sørvest
e-post: marie_rm_87@hotmail.com

Karine Klovholt Leonardsen, region sørøst
e-post: karine_leo@hotmail.com

Annette Brandanger, region øst
e-post: abrandanger@gmail.com