Kontingent

2017

Fullt medlemskap:        3 794,-
Prøvemedlemskap:       3 794,-
FA-medlemskap:           1 897,-
Passivt medlemskap:       750,-
Passivt utland                    750,-
Studentmedlemskap:      600,-
Elevmedlemskap:             300,-

Innmeldingsgebyr:           300,-

Kontingenten betales i 2 rater. Forfall er 15. januar og 15. juni hvert år.
Melder du deg inn i 2. semester, betaler du kun for høsten.
Faktura får du tilsendt på e-post til din registrerte e-postadresse.

Merk: Du kan trekke av hele kontingenten som fradrag på selvangivelsen!