Har du vært på TV?

Privatkopiering – vederlag
Har du medvirket på TV som danser eller koreograf kan du ha krav på vederlag for dette.

Vederlaget er en kompensasjon for den lovlige privatkopieringen som folk flest driver med. Kulturdepartementet betaler en sum til Norwaco, som fordeler summen videre til organisasjonene, som igjen fordeler videre til kunstnerne.

Norske Dansekunstnere (NoDa) er medlem av Norwaco og forvalter rettighetene til dansere og koreografer. NoDa har ansvar for å fordele privatkopieringsmidler til dansekunstnerne.

Til grunn for beregningen ligger programsendelister for NRK og TV2 –

og ikke minst informasjon som blir rapportert inn til oss fra dansere og koreografer som har medvirket i TV-produksjoner. Det er derfor viktig at dansere og koreografer sender inn informasjon om hvilke programmer de har medvirket i.

 

Hva du må gjøre;

For at vi skal kunne fordele vederlaget på best mulig måte er det viktig med nøye og god rapportering fra dansere og koreografer. Vi oppfordrer alle til å holde god oversikt over alle prosjekter dere medvirker i.

Gå hit for å rapportere medvirkning for 2017

Gå hit for å rapportere medvirkning for 2018