Har du vært på TV?

 – Om privatkopiering og vederlaget

NoDa fordeler privatkopieringsmidler til dansere og koreografer som medvirker i TV-program. Pengene er en kompensasjon for den lovlige privatkopieringen som folk flest driver med. Kulturdepartementet betaler en sum til Norwaco, som fordeler summen videre til organisasjonene, som igjen fordeler videre til kunstnerne.

Til grunn for beregningen ligger programsendelister for NRK og TV2 og informasjon som blir rapportert inn til oss fra dansere og koreografer som har medvirket i TV-produksjoner. Det er derfor viktig at dansere og koreografer sender inn informasjon om hvilke programmer de har medvirket i.

Har du medvirket som dansere eller koreograf på TV i 2014, 2015 eller 2016? Gå hit!
 

Etter å ha samlet informasjonen fra dansere og koreografer kan vi fordele og utbetale vederlagene. For å utbetale vederlagene trenger vi kontonummer, personnummer, adresse og skattekommune. Dersom du har krav på vederlag vil du få en lønns- og trekkoppgave i begynnelsen av neste år som følger.

Dette er en stor jobb, og vi i NoDa arbeider nå for å komme au jour med utbetalingene. Derfor ønsker vi nå å få tilsendt rapportering for 2014, 2015 og 2016. Rapportering for 2017 vi bli utlyst i januar 2018.

Hva du må gjøre;

For at vi skal kunne fordele vederlaget på best mulig måte er det viktig med nøye og god rapportering fra dansere og koreografer. Vi oppfordrer alle til å holde god oversikt over alle prosjekter dere medvirker i.

Vi har nå utarbeidet et system for innrapportering basert på skjemaer som du kan laste ned på denne siden. I skjema må du fylle inn navn på programmet, dato for sending, innslag i programmet, antall sekunder som innslaget varte og evt. info om andre medvirkende.