Skuespiller- og danseralliansen skal ansette 24 kunstnere i 2018

Skuespiller- og danseralliansen er i en spennende oppbygningsfase.
I 2018 har vi fått en økning på 5 millioner kroner som følge av budsjettavtalen mellom KrF, Venstre, Høyre og FrP. Det gjennomføres derfor en ny søknadsrunde for kunstnere våren 2018. Fra ca 1. mai. vil 24 kunstnere ansettes. Dersom økonomien tillater det vil styret vurdere eventuelle flere ansettelser senere i 2018. Disse vil da foretas på bakgrunn av søknadsrunden våren 2018. 
• Er du danser eller skuespiller som jobber i midlertidige ansettelser eller oppdrag?
• Ønsker du å utvikle deg ved å styrke kompetansen din gjennom bl.a. kurs og workshops i periodene mellom jobber?
Vi tilbyr fast tilhørighet, kolleger og inntekt i periodene mellom dine midlertidige ansettelser.
Søknadsportalen åpner 5. februar
Søknadsfristen 5. mars

Søknadskriterier og informasjon om hva ansettelsen innebærer finner du på vår nettside.

Foreløpige informasjonsmøter for søkere:
Tromsø 7.-8.2. (klokkeslett kommer)
Oslo 13.2. kl.14-16
Oslo 15.2. kl.17-18:30

Ved spørsmål, kontakt oss på e-post: post@skuda.no eller telefon 22 46 15 35.

Velkommen med søknad om ansettelse!

Vennlig hilsen Skuespiller- og danseralliansen!

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.