Nytt Dansekompani i Akershus søker produsent i 50% stilling, frist 29. januar

Liker du spennende og varierte arbeidsoppgaver og er tiltrukket av muligheten til å være med i etableringen av et helt nytt dansekompani er dette jobben for deg. Kompaniet vil være et profesjonelt danseteater for produksjon og formidling av nyskapende og utfordrende scenekunst av høy kvalitet. Kompaniet sikter på flere produksjoner i året og turnevirksomhet i inn og utland. Kompaniet ønsker å bidra til talentutvikling og publikumsutvikling og vil i tillegg til egne produksjoner samarbeide med talentsatsingen DanseFOT i  bl.a. felles forestilling. Kompaniet kan også få ansvar for inntil 30 % av danseproduksjonene i DKS/scenekunst. Kompaniet ledes av kunstnerisk leder Guro Nagelhus Schia i samarbeid med Vebjørn Sundby.

Stillingen er et engasjement i 50% frem til 31.12.2018 med mulighet for forlengelse.
Snarlig tiltredelse ønskelig.

Oppgaver:
• 
Produksjon og koordinering av nye forestillinger
• Planlegging og koordinering av turnévirksomhet i inn- og utland
• Administrasjon og daglig drift. Arbeid knyttet til økonomi/bilag, lønn, kontrakter, oppfølging av regnskap
• Søknadsarbeid og rapportering

Kvalifikasjoner:
• Relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå
• Arbeidserfaring fra scenekunstfeltet eller kunstfeltet, fortrinnsvis som produsent, inspisient, turnéleder eller tilsvarende.
• Utpreget gode samarbeidsevner, omgjengelighet og sosial teft.
• Selvstendighet og evne til å ta initiativ
• Evne til å koordinere et stort mangfold av oppgaver
• God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk, (gjerne flere språk)
• Kunstnerisk forståelse og interesse

Reise- og turnévirksomhet er en del av stillingen, samt at noe kveldsarbeid må påregnes.

Søknadsfrist 29.01.2018

Søknad med CV og referanser sendes på e-post til guro.schia@gmail.com

This entry was posted in Stillingsutlysning. Bookmark the permalink.