Nytt om årets kunstnerstipend


Søknadsfristen for Statens kunstnerstipend er 17. oktober 2017 kl 13.00. Søknadsskjemaet er tilgjengelig på Statens kunstnerstipends nettsider fra mandag 18.09.2017. Nytt i år er at det kun skal fylles ut ett søknadsskjema for samtlige stipendordninger innenfor samme kunstnergruppe. Alle søknader skal sendes inn elektronisk via Altinn. Lenke til søknadsskjema ligger på Statens kunstnerstipends nettsider www.kunstnerstipend.no Her finner dere også utlysningen, generell info til søkere, og en oppdatert artikkel om vedlegg. CV er obligatorisk vedlegg for alle nå. Ellers kan det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge, til dokumentasjon av kunstnerisk virke, dersom den enkelte stipendkomiteen ikke har gitt informasjon om noe annet. Det ligger en spesifikasjon av vedlegg for hver kunstnergruppe i artikkelen. Tilsvarende informasjon ligger også i søknadsskjemaet.

This entry was posted in Nyheter, Uncategorized. Bookmark the permalink.