Dansepedagog/Kulturskolelærer Harstad Kulturskole 100%

Kulturenheten, Harstad kulturskole, 100 % stilling som

Dansepedagog

Beskrivelse
Til en av Norges viktigste jobber, i en av Norges flotteste kommuner, trenger vi faglig dyktige, tydelige, modige og stolte kulturskolelærere. En spennende undervisningsjobb i et levende dansemiljø med mange faglige muligheter til å utvikle seg. Er du kvalifisert for en slik stilling og har lyst på nye faglige utfordringer trenger vi deg til vår skole. Elevgruppen ved skolen er i alderen 0-25 år. Det kan være aktuelt å dele stillingen dersom det skulle vise seg hensiktsmessig med f. eks. tanke på bredde i kompetansen vi søker.

Vi søker primært deg som har kompetanse til å undervise i jazzballett, hip hop og dans rettet mot små barn (klassisk og jazzballett basert). Undervisning av våre yngste elever er en viktig del av stillingen. Må kunne undervise barn og ungdom med stort engasjement.

Vi søker
Kvalifisert dansepedagog/kulturskolelærer i 100 % stilling med stort engasjement og kompetanse som kan imøtekomme vår beskrivelse av stillingen. Tiltredelse 01.08.2017. Stillingen er 85 % fast, og 15 % vikariat.

Arbeidsoppgaver
– undervisning av ulike dansepartier, bl.a. våre småbarnspartier

– koreografere og innstudere med elevene ved gruppeundervisning

– arbeide selvstendig, men også i samarbeid med våre andre danselærere i forhold til prosjekter/forestillinger

– legge til rette for et godt samarbeid mellom skole/lærer og elev/foresatt

– tverrfaglig arbeid – samarbeide med andre lærere på kulturskolen i forhold til våre prosjekter/forestillinger

– tverrfaglig utviklingsarbeid på kulturskolen og hele enheten for øvrig (jmf. rammeplan “Mangfold og fordypning”)

– arbeidsoppgaver som står i forhold til det du har best kompetanse på, og som kan bidra til å utvikle skolen vår

– en mindre del av stillingen kan benyttes til samarbeid/salg av tjenester til SFO/grunnskole, fritidsklubb, videregående

skole.

Krav til kompetanse

– minimum 3-4 årig høyskoleutdanning innenfor relevant utdanning for faget

– undervisningserfaring fra de aktuelle fag i stillingen

– relevant arbeidserfaring fra arbeid med barn og unge

Søkere uten formell utdanning, men med relevant arbeidserfaring/bakgrunn vil også kunne vurderes. Søkere må påregne å gjennomføre prøveundervisning.

Personlige egenskaper
Ved siden av evner til å arbeide målrettet for å gi barn og ungdom gode opplevelser og ferdigheter gjennom de forskjellige uttrykk på ulike nivå, legger vi stor vekt på personlig egnethet, evne til samarbeid – også tverrfaglig, samt være en drivkraft i skolens prosjekter og utviklingsarbeid i tråd med rammeplanen “Mangfold og fordypning”.

Vi har tradisjon for å gjennomføre store forestillinger med våre danseelever og vi søker en som kan bidra sterkt i dette arbeidet, både i planlegging og gjennomføring med både ideer, koreografi, scenografi osv.

Vi ønsker en person som er iderik, kreativ og entusiastisk og samtidig har godt humør og masse engasjement. Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Krav til språkkunnskaper
Det stilles krav om minimum norskprøve 3 for minoritetsspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Som kulturskolelærer skal man kommunisere med elever ned i 4-års alder, så det er svært viktig at man snakker godt norsk.

Vi tilbyr

– verdiplatform for alle ansatte i kommunen for å yte stadig bedre tjenester til byens befolkning  (åpenhet,respekt,engasjement,ansvarlighet,læring og utvikling)

– gode arbeidsforhold, hyggelige kollegaer

– en arbeidsplass  som har fokus på “frisknærvær”

– lønn i forhold til gjeldende avtaleverk

– tariffestede pensjons- og forsikringsordninger

– flyttegodtgjørelse i hht. kommunens reglement

– Harstad kommune er en IA bedrift.

– flyttegodtgjørelse i hht. kommunens reglement

Tilsettingsvilkår
Arbeidstakere tilsettes i Harstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting må det forevises politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse. Det trekkes 2 % av bruttolønn til pensjon.

Søknad sendes
Harstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektronisk søknadssystem vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. DET ER IKKE MULIG Å SENDE MED VEDLEGG. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju.

Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, ta kontakt med vår personalservice på tlf:

– 77026158

– 77026156

– 77026161

Harstad kommune er en IA- virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.

Harstad kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører. Velkommen med søknad!

Søknadsfrist    28.05.2017                                 Utlyst dato        03.05.2017                           Vårref                  3705

Kontaktperson
Halvard Bakklund, Enhetsleder/rektor, mobil: 90931147, halvard.bakklund@harstad.kommune.no

Linda Liljevangen, Musikkpedagog, Linda.Liljevangen@harstad.kommune.no

This entry was posted in Stillingsutlysning. Bookmark the permalink.