Daglig leder for DansiS

Dansekunst i Stavangerregionen, DansiS, er en organisasjon med betalende medlemmer som aktivt jobber for å bedre vilkårene for dansekunst og dens utøvere i regionen. Organisasjonen har i dag 45 medlemmer. DansiS ble opprettet i 2010 og fungerer som et samlende nøytralt organ for utøvere av profesjonell dansekunst i regionen. DansiS skal legge til rette for pedagogisk, skapende og utøvende virksomhet, samt bidra til økt aktivitet innen produksjon, kompetanseheving og nettverksbygging. Fra august 2017 vil DansiS inn i nye danselokaler på Tou scene.

DansiS søker daglig leder i 40% midlertidig stilling fra 01.08.2017 til og med 28.02.2018 med mulighet om forlengelse.

Stillingsbeskrivelse

 Daglig leder vil ha ansvaret for driften av virksomheten og vil i samarbeid med Tou scene drifte de nye lokalene til DansiS. Daglig leder vil holde kontakt med og følge opp medlemmer, arbeide med å verve nye medlemmer, samt arrangere og igangsette kurs og ulike ordninger for medlemmene. Som representant for DansiS innebærer det møtevirksomhet inkludert noe reising hovedsaklig i Norge. Stillingen innebærer også daglig økonomisk drift av virksomheten og i tillegg arbeid med søknader for å opprettholde støtte til videre drift. Daglig leder vil rapportere til styre og arbeide for å oppnå DansiS visjoner og mål.

Kvalifikasjoner 

  • Bør ha kompetanse og erfaring med administrasjon og organisasjonsarbeid
  • Vi oppfordrer personer med erfaring fra scenekunstfeltet til å søke
  • Erfaring fra lignende arbeid er ønskelig

Egenskaper

 Utadvendt og med gode samarbeidsevner. God evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig. Kunne være en god representant for hva DansiS står for. Inneha evne til å arbeide strukturert, selvstendig og effektivt.

Vi kan tilby

  • En unik mulighet til å være med å påvirke og bedre vilkårene for dansekunst i regionen.
  • Arbeidsplass med eget kontor tilknyttet nye danselokaler ved Tou scene
  • Muligheter for større stillingsprosent på sikt
  • varierte arbeidsoppgaver

Andre opplysninger

Stillingen vil bli lønnet etter avtale. Personlig egnethet vektlegges.
Søknadsfrist: 16. mai.

Send søknad med CV og referanser elektronisk til dansis@dansis.no. Spørsmål angående stillingen kan sendes til DansiS sin epost eller ta kontakt med Kjersti Engelsen Ødegård (styremedlem i DansiS) på telefon: 90060970.

Med vennlig hilsen ansettelseskomiteen i DansiS
Camilla Apeland (styremedlem)
Martine Grønnum (styremedlem)
Kjersti Engelsen Ødegård (styremedlem)

 

This entry was posted in Stillingsutlysning. Bookmark the permalink.