Festivalleder Dansefestival Barents

STILLINGSUTLYSNING
FESTIVALLEDER DANSEFESTIVAL BARENTS

DanseFestival Barents i Hammerfest søker festivalleder med visjoner for dans og scenekunst. Festivalleder har ansvar for festivalens kunstneriske program og daglige ledelse og skal videreutvikle og forankre festivalen lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er viktig å ha godt samarbeid og dialog med kunstnere, samarbeidspartnere og bevilgende myndigheter. Lederen har også ansvaret for redaksjonelt innhold på websider og i trykksaker.

Kvalifikasjoner/egenskaper
– kompetanse innen scenekunst
– god oversikt over samtidsdansfeltet og nærliggende kunstformer
– erfaring med festivalledelse/programmering, herunder søknadsprosesser/rapportering, budsjettering/økonomioppfølging og publikumsutvikling/markedsføring.
– oversikt over finansieringsordninger og kunstpolitikk relevant for scenekunstfeltet
– strukturert og med evne til å holde tidsfrister
– gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
– gode kunnskaper i norsk, engelsk og gjerne andre språk
– nasjonalt og internasjonalt nettverk
– kan arbeide selvstendig, kreativt og er løsningsorientert

Stillingen er et åremål på 3 år med mulighet til forlengelse. Stillingen medfører reiseaktivitet. Lønn etter avtale, ekstra ferie som kompensasjon for overtid/reiser.
Festivalleder er festivalens eneste fast ansatte, stillingen rapporterer til styreleder.
For personer bosatt i Finnmark gis skattelette, høyere barnetrygd og nedskriving av studielån i Statens lånekasse.

DFB 2017 arrangeres 8. – 12. november. Spørsmål om stillingen rettes til festivalleder Marie Hermo Jensen tlf. 950 26 078 / marie@dansefestivalbarents.no.
Styreleder er Jens Harald Eilertsen (905 87 533 / jensharaldeilertsen@gmail.com)
www.dansefestivalbarents.no.

Søknaden sendes elektronisk innen 1. juni 2017 til: post@dansefestivalbarents.no

Tiltredelse 1. Januar 2018 eller etter nærmere avtale.

DanseFestival Barents (DFB) er en årlig profesjonell scenekunstfestival med base i Hammerfest. Med hovedfokus på samtidsdans spiller festivalen en vesentlig rolle som formidler av et mangesidig kunstfelt i vekst og utvikling. DFB er verdens nordligste dansefestival med Barentsregionen som nabolag; et satsingsområde som kjennetegnes av mangfold innen kultur, språk, kunst, politikk og økonomi og som festivalen gjennom sine aktiviteter ønsker å rette oppmerksomhet mot.

 

This entry was posted in Stillingsutlysning. Bookmark the permalink.