Næringsminister Helleland?

Mens nesten alle etablerte tiltak må se en realnedgang i 2017, har ministeren penger å bruke på nye, egne tiltak. For eksempel 30 mill kr til Innovasjon Norge og 7 mill til en kulturnæringsavdeling av Kulturrådet. Til sammen 70 millioner kroner skal benyttes til å bygge opp under kulturell og kreativ næring. ”Regjeringen vil i større grad vektlegge kultur som næring og styrke mulighetene for entreprenørskap i kultursektoren. Kulturell og kreativ næring kan bidra til både økonomisk vekst og arbeidsplasser,…” står det i innledningen til budsjettet.

At kunst og kultur skaper vekst og arbeidsplasser er fint, og noe vi allerede vet. Problematisk blir det imidlertid dersom dette blir målene for kulturministerens politikk. Har vi ikke næringspolitiske virkemidler som skal nå slike mål, og hvis disse i dag ikke fungerer godt nok for kulturelle virksomheter så kan man vel gjøre tilpasninger i dem? Jeg forventer at en kulturminister har fokuset sitt på fremme av kunsten, at hun har interesse og dedikasjon for å gå i møte med behovene til de ulike kunstartene. Når hun utvikler rammevilkår forventer jeg at motivasjonen er ambisjoner og mål på kunstens vegne, og ikke at motivasjonen er næringspolitikk og målet positive bunnlinjer.

Mindre demokratisk deltakelse
Dessverre er mitt inntrykk, som bekreftes av mange kolleger, at Kulturdepartementet under denne regjeringen i langt mindre grad enn forrige regjering lytter til de mange representative organisasjonene og aktørene som har kompetanse på feltet. Vi melder inn behovene, men ser lite eller ingen avtrykk av dette i budsjettfremleggene. Vi blir fortalt i møter at denne regjeringen ikke vil tilføre nye penger på kulturbudsjettet. Likevel kommer det – overraskende på miljøet – nye tiltak, med betydelige bevilgninger. Talent Norge (31 mill kr, og får økning på 5 mill i 2017). Gaveforsterkningsordning (45 mill kr, og får økning på 6 mill i 2017). Kreativt Norge (ny, får 7,4 mill i 2017). Innovasjon Norge, diverse formål (ny, får 30 mill i 2017).

Tomgang for det gode virkemiddelapparatet
Argumentet som regjeringen stadig skyver fram er at de skal legge til rette for at flere kunstnere skal kunne leve av det de skaper. Men jeg tror ikke de treffer så presist på kunstnerne i dette landet med de ordningene, – personene som inntektsundersøkelsen roper etter tiltak for. Det som imidlertid treffer disse godt er det virkemiddelapparatet vi har bygd opp over tid, som kontinuerlig foredles av Kulturrådet, kulturpolitikere og andre, og i samspill med miljøet selv. Det er differensierte finansieringsordninger, ulike fond, alliansen, kunstnerstipender og vederlagsordninger, og ikke minst dyp kompetanse i forvaltningen av dette.

Men dette virkemiddelapparatet – skreddersydd etter kunstfeltenes behov – det går på tomgang under denne regjeringen. Regjeringens egenoppfunnede nye tiltak støvsuger de nye pengene som kommer.

Nye kulturnæringsordninger
La oss håpe – og jobbe for – at de nye ideene gir gode resultater. Det skal bli spennende å lese hva evalueringene vil vise om noen år. Satsingen vil i hvert fall gi uttelling i lønningsposen til kulturbyråkrater, så mye er sikkert. En positiv kommentar fra direktøren i Kulturrådet budsjettdagen var at den videre utformingen av hva Kreativt Norge skal gjøre og være skal skje i dialog med aktørene. Det ser vi frem til å delta i.

I beste fall kan det vise seg at tiltak som Kreativt Norge vil utfylle hull og mangler i dagens strukturer og klare å forløse mer aktivitet og mer inntjening for kunstnere. Fra det frie dansekunstfeltet kjenner vi for eksempel godt til at produsentleddet er svakt, og at en styrking her vil kunne forbedre salg, planlegging og prosjektflyt. Videre at det er for svake strukturer for formidling i form av nettverk, kompetanse, osv. Og en utvikling av de regionale dansesentrene vil være krumtapper for videre spredning og vekst av dansekunst i Norge. Det blir nå opp til oss kunstnere å forklare hvor landet ligger, hvor skoen trykker, hva som er behovene og potensialene. Dere som er kunstnere, arrangører, produsenter eller andre – rett sultne øyne mot de nye ordningene og finn ut hvordan dere kan dra nytte av dem. Oppfordringen er herved gitt!

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.