Workshop med Belinda Braza 15. og 16. november, påmeldingsfrist 26. september

BEVEGELSESMETODER FOR FREMTIDENS SCENEKUNSTNER med den prisvinnende koreografen Belinda Braza!

 Tid: 15. og 16. november, kl 10-15 begge dager
Sted: Norsk Skuespillersenter

Kurset er åpent for alle fysiske scenekunstnere og man vil oppleve et stort utbytte av kunnskap i dette tverrfaglige møtet.

Søknadsfrist: 26. september

Påmelding gjøres her: http://www.skuespillersenter.no/pamelding/

Bakgrunn for kurset:
De fysiske kravene til dagens scenekunstner er stadig i utvikling. En skuespiller såvel som danser har behov for en åpen, lyttende kropp med stort bevegelsesrepertoar. Som scenekunstnere , både i individuelt arbeid og i grupper/ensemble er vi avhengig av å kunne løse ulike typer fysiske tilnærminger til en karakter eller rolle – det være seg et dyr, en skade, eller andre fysiske personlighetstrekk.

Om kurset:
Dette er kurs for alle som ønsker å tilegne seg verktøy og teknikker som svarer til de stadig utfordrende fysiske kravene både dagens og fremtidens skuespiller og danser må inneha. Denne workshopen gir den fysiske skuespilleren/danseren gode verktøy til å mestre koordinasjon og å ha en sterk, plastisk og akrobatisk kropp som gir uendelige muligheter til rolletolkninger og unike fysiske tilnærminger. Vi jobber med øvelser inspirert fra de urbane dansestilene.

Fokuset er på å gi skuespilleren en løsere og mer åpen kropp. Vi bruker bla. isolasjoner av kroppsdeler, bevegelse og forflytning på gulv, partnerarbeide samt kontakt-impro.
Her jobber vi målrettet med øvelser som gir bedre jording/ grounding, kroppsbeherskelse, dynamikk, musikalitet og partnerforståelse. Det er fokus på formidling og motivasjon bak bevegelsene, samt tilstedeværelse, lytting og fysisk dialog med partner.

Deltakerkrav:
Ingen erfaringskrav. Åpent for alle skuespillere/scenekunstnere som føler at de kan få bruk for en plastisk kropp og bedre verktøy for å løse fysiske tilnærminger samt å befeste motivasjon til bevegelsen.

Ta med komfortable sko, og bevegelige klær.

This entry was posted in Søk lykken. Bookmark the permalink.